Όροι Χρήσης

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή (πληροφοριακό υλικό, σήματα, λογότυπα κλπ.), ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η οποία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy)
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ιστοσελίδας της Αρχής Λιμένων Κύπρου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Χρήση Συνδέσμων σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων (Links)
Η ιστοσελίδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links). Η παροχή αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και η χρήση των συνδέσμων αυτών οι οποίοι υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών και η Αρχή Λιμένων Κύπρου ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των υπηρεσιών αυτών. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών.

Δήλωση Αποποίησης (Disclaimer)
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο (Applicable Law)
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

Αποδοχή Όρων (Approval)
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο πάνω Όρων Χρήσης.