Μήνυμα Προέδρου ΔΣ

Αγαπητοί αναγνώστες

Σας καλωσορίζω στη νέα ιστοσελίδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η αναβάθμιση της οποίας κρίθηκε αναγκαία, ώστε αφενός να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τον Οργανισμό, τα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις του τόπου μας, τις ποικίλες δράσεις και αρμοδιότητές του, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη με ευκολία να αναζητήσει πληροφορίες, να πλοηγηθεί στα διάφορα τμήματα της ιστοσελίδας και αφετέρου να καλύψει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, αναλαμβάνοντας πλέον το ρόλο του Ρυθμιστή των λιμενικών υπηρεσιών, πέραν αυτών της ιδιοκτησίας των λιμενικών χώρων και της παροχής υπηρεσιών, μετά την εμπορικοποίηση των λιμενικών υπηρεσιών του λιμανιού Λεμεσού, που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 2017.

Η λιμενική βιομηχανία του τόπου μας δραστηριοποιείται μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πλέον στηρίζεται στη θεώρηση των Λιμενικών Αρχών ως εποπτικών και ρυθμιστικών Αρχών και ως Επιχειρήσεων. Ο διττός αυτός ρόλος απαιτεί σήμερα διαφορετικές πολιτικές, αποφάσεις και λειτουργίες, με παράλληλες συνέργειες και συνεργασίες του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα σε ένα δομημένο εθνικό λιμενικό σύστημα. Σε αυτό το περιβάλλον καλείται πλέον η Αρχή Λιμένων Κύπρου να δράσει με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας, την άρτια εξυπηρέτηση των χρηστών των λιμανιών μας και την αύξηση της συνδρομής των λιμανιών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας.

Ως Οργανισμός έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση της δομής του Οργανισμού, στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας, στην απλοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών, στην απλούστευση των χρεώσεων και στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, μέρος της οποίας αποτελεί και η νέα ιστοσελίδα μας.

Παράλληλα θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης της υποδομής σε διαθέσιμους λιμενικούς χώρους που βρίσκονται υπό την κυριότητα της Αρχής, αλλά και στα μικρά μικτής χρήσης λιμάνια μας, τα οποία χρήζουν αναβάθμισης και αύξησης των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του ακτοπλοϊκού τουρισμού και των μικρών ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, παρέχοντας τις κατάλληλες και αναγκαίες διευκολύνσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι υγιείς επενδύσεις δημιουργούν και συνθήκες υγιούς ανάπτυξης για την τοπική οικονομία συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ευημερία.

Στόχος μας είναι μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο λιμενικό γίγνεσθαι, να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η Αρχή Λιμένων Κύπρου να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της λιμενικής βιομηχανίας να καταστήσουν τα λιμάνια μας ως σημεία αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ως πρότυπα και πρωτοπόρα λιμάνια στον 21ο αιώνα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικές λιμενικές υπηρεσίες, με ταυτόχρονη και μακροπρόθεσμη εξασφάλιση θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών, προσελκύοντας νέους πελάτες και τομείς εργασίας και εξυπηρετώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των καταναλωτών.

Σας εύχομαι καλή περιήγηση και σας προτρέπω να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για επιπλέον πληροφόρηση. Με τις θερμότερες ευχές μου για δημιουργικότητα, πρόοδο και επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών σας στόχων!

Πέτρος Κρασσάς 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αρχής Λιμένων Κύπρου