Επικοινωνία

*

Αρχή Λιμένων Κύπρου

Λεωφ. Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχ. Θυρ. 22007, 1516 Λευκωσία

Τηλ: +357 22817200

Φάξ: +357 22765420