Ανακοίνωση

10/26/2020

Κενή Θέση Προϊσταμένου Τεχνικού Τμήματος στην ΑΛΚ -Η σχετική προκήρυξη καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται κάτω από το πεδίο 'Κενές Θέσεις'

Δείτε το αρχείο (pdf)